تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب رودخانه با دست از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی گرفتن

در این مطلب از سایت رایکو ساپورت می خواهیم در مورد تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب رودخانه با دست از امام صادق و ابن سیرین صحبت کینم.

تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب رودخانه با دست از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی گرفتن در خواب چیست

امام صادق درباره صید ماهی می گوید

گرفتن یک ماهی برای خوابیدن می تواند شش معنی داشته باشد.

اولین وسیله صید ماهی وزیر و وزارتخانه است.

تعبیر دوم گرفتن ماهی در خواب میزبان است.

تعبیر سوم این است که یک ماهی در خواب و بی سرپرست است.

چهارمین وسیله صید ماهی در خواب غنائم است.

پنجمین تعبیر خواب ماهی ، غم و اندوهی است که بیننده را به خواب می کشاند.

تعبیر ششم درباره یک دختر جوان برده یک هندی است.

تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب رودخانه با دست از امام صادق و ابن سیرین

تعابیری در مورد ماهی گرفتن در خواب

تعبیر خواب ماهی حضرت دانیال می گوید:

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیری باعث دردسر ماهیان شد و در دریای سرد خوب بود. اگر نمایی از ماهی ها بسیار تازه و بزرگ است ، دلیل این غنائم است ، اما ماهی کوچک ناراحت است. اگر مروارید را در شکم خود یافتید ، به همین دلیل پسری دارد.

محمد بن سیرین می گوید: “تعبیر خواب ماهی”

اگر کسی او را ماهی می دید و به او خشکی می داد ، این یک بی عدالتی بزرگ خواهد بود. اگر ماهی بخورد ، دلیل صدمه زدن به برده ، و برخی می گویند دلیل سفر است.

جبار غرب می گوید تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی تازه یک غنیمت است زیرا این ماهی عیسی بود که آنها را از بهشت ​​بیرون آورد. اگر ریش از دهان او بیرون می آمد ، ماهی دروغ می گوید. اگر دیدید که ماهی از شلوار او بیرون می آید ، دلیل دختر بودن او است. اگر ماهی تازه پخته شود ، دلیل این امر این است که درآمد زیادی کسب می کند. اگر او ماهی را می دید که در حال فروش است ، پس می توانست سود کند. اگر ماهیگیران دریایی او را دیدند که در حال صحبت است ، دلیل مخفی شدن شاه و اینکه منظور او چیست.

امام جعفر صادق می گوید: تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی حدود شش است.
اول: وزیر
دوم: تقسیم.
سوم: دوشیزه.
چهارم: غنیمت.
پنجم: اندوه.
ششم: بردگان هندو

منوچهر تهرانی می گوید: تعبیر خواب ماهی

خواب دیدن ماهی در خواب ماهی خوب است ، به خصوص اگر آبی که در آن ماهی شنا می کند شفاف و واضح باشد. اگر در خواب باشید ، در کنار استخر یا حوضچه یا کنار دریا یا استخر ایستاده اید و بسیاری از ماهی ها را در آب شنا می کنید ، زیرا خوابیدن به یک آینده روشن خوب است اما شرط این است که آب شفاف باشد و پاک به عنوان آبی که در آن ماهی شنا می کند تاریک و گل آلود است ، این نشان می دهد که فضا ، پول ، دارایی و رفتار در اختیار شما است ، اما پس از مراحل بسیار دشوار و مقابله با بسیاری از مشکلات ، غم و اندوه. خوب نیست اگر آب راکد باشد و ماهی زیبا و زیبا در آن شنا کند ، زیرا رویای شما می گوید چیزهایی را به دست می آورید که ارزش رنج و بدبختی آنها را ندارند. آب راکد نشانه بیماری ، حبس و محکومیت است. ماهی سفید خوش شانس است ، طلای زرد پول ، ثروت است و ماهی قرمز نیز شکوه است. اگر کسی خواب یک یا چند ماه در لیوان یا باریک را به شما بخورد ، همانطور که در هفت فصل نوروز خوانده می شود ، بسیار خوب است زیرا شما از آن بهره مند می شوید و به خواسته های خود خواهید رسید. به ماهی کمک کنید تا به او در رسیدن به رویاهای خود کمک کند. اگر خواب ببینید که ماهی را به درستی بلعیده اید ، حریص و حریص خواهید شد و اگر بخورید ، نعمت خواهید شد. اگر به ماهی آب نمکی که می خورید نگاه کنید ، چه سیگار می کشید و چه چقدر تازه هستید ، دچار مشکل خواهید شد.

لوک ایتنهوه می گوید: «تعبیر خواب ماهی»

ماهیگیری: سود بالا
ماهی بزرگ: رضایت
ماهی کوچک: شکست
ماهی مرده: ناراحت
پخت آنها: داشتن خانه با نظم
آن را بخرید: اطلاعات غلط
ماهی: با یک فرد ثروتمند ازدواج کنید
یوسف نبی می گوید: تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی یک روز است

آنی بیتون می گوید: “تعبیر خواب ماهی.”

دیدن ماهی در آب شفاف و شفاف هنگام خواب نشانه این است که افراد قدرتمند و ثروتمند شما را دوست دارند.
تعبیر خواب ماهی های مرده در خواب نشانه این است که در نتیجه واقعه دردناک ثروت خود را از دست می دهید.
۳- اگر دختری در خواب باشد ، این نشان می دهد که او یک همسر زیبا و با استعداد خواهد داشت.
اگر شما خواب گرفتن یک گربه را نشان می دهید ، نشان می دهد که نقشه های دشمنان منحرف است ، اما حضور ذهن شما به شما کمک می کند تا از دام خود فرار کنید.
5ـ اگر در آب برای گرفتن ماهی بخوابید ، نشانه ثروت و شجاعت است.
رویای ماهیگیری نشانه کسب قدرت و اقتصاد است. اما اگر هنگام ماهیگیری چیزی نگیرید ، نشانه این است که تلاش های شما برای یافتن افتخار و ثروت بیهوده است.
خوردن ماهی در خواب نشانه روابط دوستانه و پایدار است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *